สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

 ยินดีต้อนรับข้าสู่การประชุมประจำปี ครั้งที่สิบเอ็ด ของ THE ASIAN AUSTRALASIAN  FEDERATION OF INTERVENTIONAL AND THERAPEUTIC NEURORADIOLOGY

เรียน ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ,

เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะ ต้อนรับท่านเข้าสู่การประชุมประจำปี ที่สิบเอ็ด ของ THE ASIAN AUSTRALASIAN  FEDERATION OF INTERVENTIONAL AND THERAPEUTIC NEURORADIOLOGY ในดานัง, เวียดนาม , 2014

Neurointervention เป็นการให้การรักษาเฉพาะด้านที่ มีบทบาท สำคัญใน การแพทย์สมัยใหม่ สมาคม รังสีวิทยา เวียดนามเป็นองค์กรใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 มีสมาชิกจำนวนไม่มากนัก หลังจากช่วงเวลา นับตั้งแต่วันก่อตั้ง เราได้เห็นการพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะNeuroIntervention มีส่วนช่วยในการรักษาให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามเราต้องมีการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้มากขึ้นโดยเราจะรวมเอา จิตวิญญาณ เหตุผล และ เป้าหมาย ของการที่เรามาร่วมกันในครั้งนี้มาร่วม แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากความเชี่ยวชาญ ของทุกท่าน
ดานัง เป็นเมืองที่สวยงาม ตั้งอยู่ ในตอนกลางของ เวียดนามประกอบกับความเป็นหนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดในประเทศอย่างสอดคล้องกันอย่างกลมกลืนกับ สภาพอากาศ สบาย ตลอดทั้งปี เช่นนี้ดานังจึงได้รับเลือกเป็นที่ จัดงานในครั้งนี้

ดังนั้น การเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ของท่าน เราคาดหวังว่า จะมีจะได้รับ การแสดงผลงาน ที่มีคุณค่า เพื่อความสำเร็จของ การประชุมและ ทำให้มี การพัฒนาของ รังสีวิทยา Interventional ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เราหวังว่าทุกท่านจะ พอใจกับ การบรรยายจากผู้มีคุณวุฒิและเชี่ยวชาญเฉพาะ, เอกสารทางวิทยาศาสตร์ และรายงาน ต่างประเทศ ที่โดดเด่น ใน การสัมมนา นอกจากนี้เรายัง คาดหวัง ว่าท่านจะ มีความสุขกับ กิจกรรมนันทนาการ ที่มีอยู่และสามารถเพลิดเพลินไปกับ ทิวทัศน์ธรรมชาติ ที่สวยงาม เช่นเดียวกับ สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของดานังแห่งนี้

ที่สำคัญคือ เราต้องการให้ท่านรับทราบว่าทีมงานของเราทุกคนทำงานกันอย่างหนักและใช้ความพยายามอย่างสูงเพื่อทำให้งานนี้เกิดขึ้นและงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากจากความร่วมมือร่วมใจของ สมาชิกAAFITN, คณะกรรมการบริหาร , WFITN คณะกรรมการบริหาร และบรรดาผู้ที่ให้ความร่วมมือทุกท่านเพื่อ ความสำเร็จขององค์กรนี้

สุดท้ายเรายินดีมอบความอบอุ่น ของเราให้ท่าน และครอบครัวของท่านที่มาเข้าร่วม งานนี้ เพื่อให้มีความหมายและมีความทรงจำที่ดีมิรู้ลืม

ขอบคุณ และพบกัน ที่ เวียดนาม !

ด้วยความนับถือ จากเรา

ในนามของ คณะกรรมการการ จัดงาน
ศ. Pham มินห์ซิ ทอง MD.PhD – ประธานจัดงาน
ทราน จิ Cuong MD.PhD - รองประธานจัดงาน
อีเมล์: info@aafitn2014.com